Celulitída

Názov „celulitída“ je odvodený z latinského slova „celulitis“, čo znamená zápal buniek. Toto pomenovanie sa z odborného hľadiska považuje za nevhodné, no napriek tomu sa udomácnilo v populárnych časopisoch a v názve kozmetických prípravkov a širokej ženskej populácii. V odbornej literatúre sa vyskytuje rôznorodosť v pomenovaní tohto kozmeticky rušivého stavu, ako je napríklad dermopanikulóza, gynoidná lipodystrofia, lipohypertrofia, celulite.

Celulitída je estetický problém, ktorý pozná väčšina žien vo veku nad 30 rokov. Pri celulitíde sa koža svojimi preliačinami a vyvýšeninami podobá kôre pomaranča, preto sa označuje aj termínom “pomarančová koža”. Vzniká miestnym nahromadením tukových buniek (adipocytov) a zväčšením ich objemu. Postihuje takmer výlučne ženy pomer postihnutia ženy:muži je 50:1). Najčastejšie postihuje oblasť hornej tretiny stehien a gluteálnu oblasť. V týchto oblastiach sa tukové bunky zhlukujú do hrubých hroznovitých strapcov, tlačia na horné vrstvy kože, tým stláčajú cievy a zhoršuje sa prekrvenie postihnutých oblastí. To bráni na jednej strane zásobovaniu buniek dôležitými výživnými látkami (tým sa zhoršuje kvalita pokožky, na druhej strane sa znižuje metabolická rýchlosť a spomaľuje vylučovanie odpadových látok lymfatickými cestami. V tukových bunkách sa tieto splodiny metabolizmu zadržiavajú, čo má za následok zväčšovanie ich objemu (hypertrofiu). Zväčšené bunky opäť tlačia na horné vrstvy kože a opäť sa zhoršuje prekrvenie spomínaných oblastí. Takto vzniká akýsi bludný kruh.

Pri vzniku celulitídy sa uplatňuje jednak dedičná dispozícia k ochabnutiu spojivového tkaniva a jednak endokrinné faktory. Za to je zodpovedný hormón estrogén, ktorý u žien riadi typicky ženské rozloženie tukových buniek, preto ženy s viac vyvinutými ženskými formami (plné prsia, štíhly pás, širšie boky) majú k celulitíde väčšiu dispozíciu ako typicky chlapčenské postavy. Okrem toho sa tento hormón tvorí vo zvýšenej miere počas gravidity, preto sa často práve v tomto období ukážu prvé známky celulitídy.

Lymfa je tekutina kolujúca v lymfatických cievach, zbiera sa po celom tele, filtruje sa v lymfatických uzlinách a očistená sa vracia späť do krvi. V podstate má lymfa na starosti očistu tela od všetkých škodlivín, má nás zbaviť toxínov, bacilov. Tento očisťovací proces môže však zlyhať. Či už nám nefunguje pečeň tak, ako by mala, alebo máme oslabený lymfatický systém, či preťažené uzliny… nastáva problém. Organizmus sa dostatočne rýchlo neprečisťuje, toxíny začínajú pôsobiť na naše orgány, zaťažujú ich, vznikajú problémy ako celulitída, akné, únava, opuchy končatín a podobne.