Odstraňovanie névov, kožných výrastkov a bradavíc

 

V prvom rade treba klinicky zhodnotiť o aký typ kožného útvaru sa jedná.Najjednoduchšie a najrýchlejšie je pohľad (lepšie pod zväčšením lupou, okuliarmi, dermatoskopom) a pohmat lekára. O aký typ útvaru ide sa dá usudzovať podľa vzhľadu, veľkosti, povrchu, farby a lokalizácie. Základným hodnotením „nebezpečnosti” pigmentovaných útvarov sú kritéria ABCD. Asymmetry-asymetria je prítomná, ak znamienko nemá symetrický tvar, teda okraje nie sú okrúhle, alebo oválne. Border-hranica útvaru nie je ostro ohraničená od okolitej kože, ale všade, alebo v niektorých častiach postupne splýva ,stráca sa v nej, Color-farba je tmavá, alebo nepravidelne pigmentovaná, Diameter-priemer znamienka je väčšie ako 5-6 mm). Prítomnosť niektorého z kritérií ABCD, alebo zmena v niektorom z kritérií ABCD je dôvodom na chirurgické odstránenie. Väčšina kožných útvarov sa môže na základe horeuvedených kritérií odstrániť pomocou koagulokautera (elektrická ihla), alebo kryoterapiou (tekutý dusík).